MÁM SPRÁVNÝ FOCUS
NA VAŠI REALITU

Spolupracuji osobitě
poskytuji nadčasová řešení šitá na míru
protože reality jsou vždy záležitost vztahu

Více

MÁM SPRÁVNÝ FOCUS
NA VAŠI REALITU

Spolupracuji osobitě
poskytuji nadčasová řešení šitá na míru
protože reality jsou vždy záležitost vztahu

Více

Služby

Zprostředkování, poradenství, případové studie.

Prodej a pronájem
Prodej a pronájem
Více
Prodej a pronájem
>

Prodej a pronájem

Jak to děláme

Prodej komerční nemovitosti je náročnou obchodní transakcí a vyžaduje poměrně složité právní operace. Spoluprací s profesionálním realitním makléřem můžete celý proces značně urychlit, dosáhnout nejvyšší možné prodejní ceny a ušetřit si velké množství starostí.

Pronájem komerční nemovitosti je mnohdy nekončící a dlouhodobý proces a nastavení správných parametrů pronájmu vlastní nemovitosti je základním kamenem pro získání maximálního výnosu z pronajaté nemovitosti za minimum času a minimálních provozních nákladů.

 • Při dobré kávě proběhne vzájemné poznávání a zjištění aktuálních potřeb. Snažím se proniknout do Vašich představ, zjistit důvody prodeje/pronájmu, časová a finanční očekávání. Snažím se vysvětlit co spolupráce přináší a zjistit zda nám oběma taková spolupráce dává smysl.

 • Nastavím základní proces prodeje či pronájmu, jehož součástí je:

  • ocenění nemovitosti
  • optimální marketingový plán
  • zajištění PENB
  • podpis Zprostředkovatelské smlouvy
  • prohlídky nemovitostí s prověřenými zájemci
  • výběr vhodného a solventního kupujícího/nájemce
  • příprava a podpis smluvní dokumentace
  • úschova peněžních prostředků a vyplacení kupní ceny
  • převod vlastnického práva v katastru nemovitostí
  • fyzické předání nemovitosti
 • Protože prodej komerční nemovitosti je dlouhodobý proces, průběžně poskytuji klientovi report o dílčích výsledcích jednotlivých kroků aby byl informován o aktuálním stavu transakce.

 • Samotným prodejem starost o Vás a Vaši nemovitost zdaleka nekončí, ráda Vám poskytnu řadu dalších dílčích služeb. Mezi nejčastěji požadované patří:

  • daňová optimalizace
  • zajištění přiznání k dani z nemovitých věcí
  • dořešení spoluvlastnických vztahů a věcných břemen
  • zajištění podkladů na stavebním úřadě
  • příprava geometrického plánu
  • příprava prohlášení vlastníka a další…
Vyhledávání
Vyhledávání
Více
Vyhledávání
>

Vyhledávání

Vaše firma roste a potřebujete více prostoru pro skladování a výrobu?

Chcete reprezentativní sídlo pro Vaši firmu?

Prostě hledáte ideální místo pro Vaše podnikání?

Chcete najít nemovitost pro Vaši investici?


Jak to děláme

Naprosto zásadní pro mne je poznat Vaše podnikání, jeho strukturu, dynamiku, oblast působení, dokonale znát cílovou skupinu pro kterou jsou Vaše služby/produkty určeny. Poznat Vaše osobní přání a touhy, které by měla Vaše nová nemovitost splňovat. Vždyť ve firmě trávíme více než polovinu svého času, tak ať se zde cítíme skvěle.

 • Poptávka na míru, nebo též placená poptávka, představuje tu nejvyšší možnou realitní službu, kterou je schopen profesionální realitní makléř nabídnout svým náročným klientům.

  • vyhledání vhodné komerční nemovitosti k pronájmu - pro vlastní činnost nebo jako investice
  • vyhledání vhodné komerční nemovitosti ke koupi - pro vlastní činnost nebo jako investice k následnému pronájmu (případně kombinace obojího)
  • vyhledání vhodného projektu pro výstavbu BTS nebo spekulativní výstavbu
  • odborné zhodnocení tržní ceny, variantní návrhy optimálního využití nemovitosti. Cílem je nakoupit s maximálním finančním efektem a ochranou investičního/provozního rizika
 • Nastavím základní proces vyhledání nemovitosti, jehož součástí je:

  • podrobné nastavení parametrů poptávky
  • vyhledání vhodných nemovitostí a zpracování veškerých dat nutných pro jejich posouzení
  • identifikace vlastníka a prověření jeho motivace, ceny a respektování podmínek spolupráce
  • prohlídky právně a věcně prověřených nemovitostí s budoucím kupujícím
  • následný výběr vhodné, optimální nemovitosti
  • vyjednávání obchodních podmínek v zastoupení budoucího kupujícího
  • kontrola a podpis smluvní dokumentace a převodu finančních prostředků
 • fyzické předání nemovitosti
 • Protože vyhledání komerční nemovitosti je dlouhodobý proces, průběžně poskytuji klientovi report o dílčích výsledcích jednotlivých kroků, pravidelně aktualizuji stav poptávky.

  Samotnou koupí nebo pronájmem starost o Vás a Vámi vyhledanou nemovitost zdaleka nekončí, ráda Vám poskytnu řadu dalších dílčích služeb. Mezi nejčastěji požadované patří:

  • daňová optimalizace
  • zajištění přiznání k dani z nemovitých věcí
  • dořešení spoluvlastnických vztahů a věcných břemen
  • zajištění podkladů na stavebním úřadě
  • příprava geometrického plánu
  • příprava prohlášení vlastníka a další…
 • Nastavím základní proces vyhledání nemovitosti, jehož součástí je:

  • podrobně nastavím parametry poptávky
  • vyhledám vhodné nemovitosti a zpracuji veškerá data nutná pro jejich posouzení
  • provedu identifikaci vlastníka a prověřím jeho motivaci, cenu a respektování podmínek spolupráce
  • realizuji prohlídky právně a věcně prověřených nemovitostí s budoucím nájemcem
  • provedu následný výběr vhodné a optimální nemovitosti
  • předjednám nájemní smlouvu za výhodných obchodních podmínek v zastoupení budoucího nájemce
  • pronajmu nebo podnajmu již nevyužité prostory v místě bývalého působení nájemce
 • Oceňování
  Oceňování
  Více
  Oceňování
  >

  Oceňování

  Prodáváte a...

  • Chcete prodat Vaši nemovitost, ale nejste si jisti jaká je její tržní hodnota?
  • Stanovení ceny je jedna z nejzásadnějších podmínek úspěšného prodeje.

  Kupujete a...

  • Zakládáte družstvo a kupujete nemovitost?
  • Dostali jste od soukromého vlastníka nabídku na odkoupení nemovitosti nejste si jisti zda je nabízená cena reálná?
  • Kupujete nemovitost v privatizaci?

  Reálný odhad ceny nemovitosti

  Oceňuji zejména výnosové a komerční nemovitosti na základě Vaší individuální potřeby získání příslušného typu ocenění. Pro stanovení reálné tržní ceny nemovitosti využívám zejména srovnávací, nákladové a výnosové metody. Cenu nemovitosti zjišťuji z dat o reálných prodejích srovnatelných nemovitostí v nejbližším okolí a v nedávné době. Průsečíkem zjištěných a posuzovaných informací je finální zhodnocení a stanovení velmi přesné ceny nemovitosti.

  Hodnota nemovitosti není však jediné číslo, záleží zejména na motivaci kupujícího koupit nebo prodávajícího prodat. Prakticky tedy, pokud kupující má zájem koupit nemovitost, která splňuje řadu parametrů vyhovujících potřebám fungování jeho firmy a je ve stejné lokalitě kde firma doposud řadu let působila nebo má jakoukoliv jinou subjektivní výhodu, tak takový kupující rád zaplatí za nemovitost více než kupující, který nemovitost využije jako investici k následnému pronájmu. Takový kupující tedy bude požadovat snížení kupní ceny tak ,aby mu investice co nejvíce přinesla co nejvyšší výnos.

  Tedy pokud mluvíme o výsledné ceně nemovitosti, bude se zpravidla jednat o interval cen, kdy za cenu na nižším okraji intervalu jsme schopni prodat v krátké době několika měsíců, na horním okraji intervalu pak v řádu jednoho roku až dvou let (v závislosti na velikosti a umístění nemovitosti, koupěschopnosti a aktuální poptávce).

  Poradenské a expertní služby
  Poradenské a expertní služby
  Více
  Poradenské a expertní služby
  >

  Poradenské a expertní služby

  Pro investory, vlastníky, prvozovatele a nájemce provádíme:

  • studie využitelnosti budov
  • optimalizace obsazenosti budov
  • finanční servis se specializací na komerční segment
  • technický audit
  • energetický audit PENB
  • právní a ekonomická due diligence
  Případové studie
  Případové studie
  Více
  Případové studie
  >

  Případové studie

  Areál kompresní stanice tranzitního plynovodu

  • studie využitelnosti areálu o ploše přes 100 000 m2
  • stanovení prodejní ceny
  • optimalizace pronájmu

  Pozemky pro výstavbu lokálního retail parku Žatec

  • návrh na změnu územního plánu a vyřízení územního rozhodnutí
  • příprava projektové dokumentace k územnímu řízení
  • optimalizace rozmístění a velikosti obchodních jednotek
  • stanovení optimálního mixu nájemců s ohledem na maximální průchodnost zákazníků

  Historická usedlost Praha 5

  • budova 2 340 m2 a pozemky 8 180 m2
  • historická budova z 15. století, postupně dostavována a upravována, v r. 1970 proběhla kompletní rekonstrukce
  • zpracována finanční analýza a studie rekonstrukce všech stávajících objektů
  • zpracována studie k výstavbě nových budov ve variantách bytový dům, privátní zdravotnické zařízení, hotel
  Facility management
  Facility management
  Více
  Facility management
  >

  Facility management

  Finanční úspora

  Časová úspora

  Vyhledání rezerv a jejich optimální využití

  Kompletní služby pod jednou střechou


  Sladění zájmů vlastníků a nájemníků tak, aby majiteli plynuly z jeho investice největší možné příjmy, je Vědomá správa majetku a řízení aktiv tak, aby jejích provozování generovalo maximální přidanou hodnotu.

   • technické audity provozovaných nemovitostí
   • energetické audity a PENB
   • revize technických zařízení budov
   • výběrová řízení na dodávky třetích stran
   • zpracována finanční analýza a studie k PD rekonstrukce všech stávajících objektů
   • zastupování vlastníků nemovitosti při jednání s úřady
   • komunikukace s nájemci a řešení jejich požadavků
   • průběžná optimalizacea prodloužení nájemních smluv
   • pronájem neobsazených ploch
   • fakturace nájemcům a kontrola plateb
   • ekonomické audity provozovaných nemovitostí
   • evidence a vyúčtování spotřeby energií
  Segmenty

  Sektory

  Sektory, ve kterých své služby poskytuji.

  Jak spolupracuji

  Přívětivě a lidsky

  Přívětivě a lidsky

  Vztahy s klienty jsou něco víc než obchod. Plním Vaše sny.

  Individuálně

  Individuálně

  Každý z Vás je jedinečný, společně hledáme optimální řešení. Odráží Vaše představy a je šité přímo na míru.

  Dlouhodobě

  Dlouhodobě

  Náš vzájemný vztah stavím oboustranném partnerství a důvěře, na pevných základech. Proto dlouho vydrží.

  Čestně a profesionálně

  Čestně a profesionálně

  Přesně víte co se v daném okamžiku s Vaší nemovitostí děje. Pracuji poctivě a s odbornou kompetencí podloženou mnohaletými zkušenostmi.

  S nadšením a radostí

  S nadšením a radostí

  Věnuji se Vám s maximálním nasazením, věřím ve skvělý výsledek. Vždy získáte něco navíc.

  Vždy na rovinu

  Vždy na rovinu

  Zakládám si na otevřené a transparentní komunikaci.

  Výhody pro klienta

  V průběhu celé transakce mám maximálně zaostřeno na Vaši nemovitost tak, abyste se bez obav a starostí mohli věnovat svému podnikání.

  • Jedinečnost nabídek garantuje výhradní forma spolupráce a detailní kvalifikace příležitosti
  • Doporučuji pouze věcně a právně prověřené příležitosti a prověřené strany transakce
  • Transakční proces a optimální marketingový plán připravuji na míru
  • Jako konzultant Vám otevřu nové pohledy a odhalím skryté perspektivy, které pomohou k Vašemu správnému rozhodnutí
  • Každá expertíza se zakládá na detailní znalosti trhu, kvalitních tržních datech a kvalifikovaných odhadech

  Klienti

  Podnikatelé, malé a středně velké firmy po celé ČR potřebují solidního, zkušeného partnera, který jim nabídne maximální, špičkové, profesionální služby za příjemné ceny. Partnera, který je v prvé řadě konzultantem a poradcem a následně realitním zprostředkovatelem.
  • Investoři

   Chtějí zhodnotit peněžní prostředky smysluplně, dlouhodobě, s jasnou, prověřenou strategií.

   Investiční fond, banka, penzijní fond, pojišťovna nebo fyzická osoba, která vyhledává optimální způsob, jak zhodnotit své dočasně volné finanční prostředky. Při rozhodování o volbě investice zvažuje investor míru rizika, likviditu a očekávanou výši výnosu.
  • Vlastníci a provozovatelé

   Mají zájem na zachování hodnoty již investovaných peněz a zajištění rozumného příjmu z této investice.

   Mají zájem na dosažení co nejvyšších nájmů, na stabilních nájemních vztazích, - aby údržba nemovitostí byla prováděna co nejefektivnějším způsobem za co nejmenší náklady - aby jejich nemovitost byla využita celá – všechny její kapacity, všechny její části. a aby všechny tyto části byly využívány maximální možnou dobu.
  • Kupující podnikatelé

   Mají eminentní zájem na fungování a rozvoji vlastní firmy.

   Investují do nemovitosti pro vlastní potřebu a využívají nemovitosti pro svoji činnost, pořizují výrobní areály, obchodní a kancelářské prostory a budovy pro sídla firem.
  • Zástupci nadnárodních korporací

   Zajišťují vstup společnosti na český trh a starají se o její fungování.

   Pověřeni vedením mateřské společnosti v zahraničí zajišťují provoz a rozšiřování stávající pobočky, budování distribuční sítě nebo výstavbu nového výrobního závodu a založení sídla společnosti.
  • Nájemci budov, areálů a obchodních prostor

   Nájemce má vzhledem k návratnosti své počáteční investice zájem na optimální délce nájemního vztahu, na co nejnižším nájemném, na stabilním nájemním vztahu s pronajímatelem.
  • Investoři

   Chtějí zhodnotit peněžní prostředky smysluplně, dlouhodobě, s jasnou, prověřenou strategií.

   Investiční fond, banka, penzijní fond, pojišťovna nebo fyzická osoba, která vyhledává optimální způsob, jak zhodnotit své dočasně volné finanční prostředky. Při rozhodování o volbě investice zvažuje investor míru rizika, likviditu a očekávanou výši výnosu.

  • Vlastníci a provozovatelé

   Mají zájem na zachování hodnoty již investovaných peněz a zajištění rozumného příjmu z této investice.

   Mají zájem na dosažení co nejvyšších nájmů, na stabilních nájemních vztazích, - aby údržba nemovitostí byla prováděna co nejefektivnějším způsobem za co nejmenší náklady - aby jejich nemovitost byla využita celá – všechny její kapacity, všechny její části. a aby všechny tyto části byly využívány maximální možnou dobu.

  • Kupující podnikatelé

   Mají eminentní zájem na fungování a rozvoji vlastní firmy.

   Investují do nemovitosti pro vlastní potřebu a využívají nemovitosti pro svoji činnost, pořizují výrobní areály, obchodní a kancelářské prostory a budovy pro sídla firem.

  • Zástupci nadnárodních korporací

   Zajišťují vstup společnosti na český trh a starají se o její fungování.

   Pověřeni vedením mateřské společnosti v zahraničí zajišťují provoz a rozšiřování stávající pobočky, budování distribuční sítě nebo výstavbu nového výrobního závodu a založení sídla společnosti.

  • Nájemci budov, areálů a obchodních prostor

   Nájemce má vzhledem k návratnosti své počáteční investice zájem na optimální délce nájemního vztahu, na co nejnižším nájemném, na stabilním nájemním vztahu s pronajímatelem.

  Reference

  Jak to celé probíhalo

  Majitelé oslovili dvě realitní kanceláře, které během tří let nepřivedly vhodného zájemce ke koupi. Areál byl v mezidobí pronajatý jako sklad a byl stále velmi dobře udržovaný. Připravili jsme pro vlastníka nový koncept prodeje na základě výhradní spolupráce, který garantoval jedinečnost nabídky, realizovali jsme schválený marketingový plán zaměřený na vhodnou cílovou skupinu. V období 6ti měsíců jsme kvalifikovali tři vážné zájemce o koupi. Realizovali jsme výběrové řízení na prodej areálu formou prodeje nejvyšší nabídce a získali jsme solidního zájemce, který areál koupil. Vlastník tak získal z prodeje svého velmi pěkného areálu maximální možnou cenu.

  Areál Dolany

  • skladové a výrobní plochy 1300 m2
  • venkovní zpevněné plochy 10 000 m2
  • výborná dopravní dostupnost na R7 a R6

  Prodávající

  Zavedená rodinná stavební firma působící na českém trhu 25 let používala areál pro svoji vlastní činnost. Areál byl kompletně zrekonstruován a velmi dobře udržován. Děti majitelů neměly zájem v tomto podnikání nadále pokračovat a majitelé se tedy rozhodli z důvodu omezení podnikatelské činnosti areál prodat.

  Kupující

  Rodinná firma - společnost působící v osobní dopravě získala zajímavou zakázku a potřebovala prostory pro svoji expanzi. Poloha areálu velmi dobře korespondovala s místem působení kupujícího.

  Více referencí

  • Sklady, kanceláře a show room Praha
  • Lokální OC v Praze
  • Výrobní areál Odolena voda
  O mně

  O mně

  Realitám se intenzivně a s vášní věnuji 12 let. Více jak 10 let spolupracuji se značkou RE/MAX a RE/MAX Commercial, světovou špičkou na trhu realit. Od počátku se specializuji se na segment komerčních nemovitostí. Mým snem bylo stát se profesionálem ve svém oboru, přiblížit se k Vám všem, mým klientům a být Vaším celoživotním partnerem v oblasti realit. Své práci se věnuji s maximálním nasazením, snažím se naslouchat a vcítit do Vašich potřeb a vyjít vstříc i často nestandartním požadavkům. Ať už stojíte před jakoukoli výzvou, udělám vše co je v mých silách, abych Vám pomohla se s ní vyrovnat. To je důvod, proč mne řada z Vás znovu vyhledává a svěřuje mi své nemovitosti. Já jsem za to velmi ráda a práce mě nesmírně baví. Cítím odpovědnost za Vaše reality a Váš úspěch je naším společným cílem. Společně dokážeme růst. Přeji si, ať se nám daří.

  Ikona o mně
  Držitel mezinárodního ocenění RE/MAX - 100% club
  Ikona o mně
  Člen klubu nejproduktivnějších maklérů RE/MAX Top Club PLATINUM >
  Ikona o mně
  Certifikovaný makléř dle mezinárodní normy ISO 17024 - nejvysšší stupeň odborné způsobilosti v realitním oboru
  Ikona o mně
  Více než 10-ti letá zkušenost v oblasti realitního trhu

  Kontakt

  Potřebujete poradit nebo si domluvit osobní schůzku?
  Zavolejte mi nebo napište, ráda Vám pomohu.